beslut_insamlingssystem.pdf - Avfall Sverige

5829

Miljödepartementet – Regelrådet

i förordningen (2014:1073) om producentansvar för förpackningar och förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper. Producentansvaret för elutrustning styrs av EG-direktiv som har genomförts genom förordningar i svensk lagstiftning. All elutrustning som innehåller inbyggda batterier omfattas av två bestämmelser, förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075) [3] och förordningen om producentansvar för … WEEE – Producentansvar för elutrustning. Enligt förordningarna (2005:209 och 2014:1075) om producentansvar för elutrustning, som baseras på det omarbetade WEEE-direktivet 2015/19/EU, ska företag som för in och sätter sådana produkter på den svenska marknaden anmäla sig och redovisa uppgifter till Naturvårdsverket. detta uppdrag endast ska avse förordningen om producentansvar för elutrustning (2014:1075). I fråga om sanktionssystemet ingår det i Naturvårdsverkets uppdrag att föreslå vilka delar av förordningen som bör vara sanktionerade samt hur sanktionerna i de olika delarna bör vara utformade. När det gäller tillämpningsområdet ingår Förordning om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer.

Förordningen om producentansvar för elutrustning

  1. Enskedeskolan adress
  2. Internationell administration med språk
  3. Arbetsterapeut distans umeå
  4. Elbehandling av muskler
  5. Akelius skatt pris
  6. Marcias identitetsutveckling
  7. Student reps essex uni
  8. Restaurang nobel i örebro
  9. 7940 cisco

Se hela listan på boverket.se Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning; utfärdad den 28 augusti 2014. Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2014:1075) om produ-centansvar för elutrustning dels att 20, 21 och 25–28 §§ och bilaga 1 ska upphöra att gälla, dels att nuvarande 19 § ska betecknas 21 §, förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning ska för varje kalenderår betala en avgift till Naturvårdsverket med 1 000 kronor för verkets tillsynsverksamhet. 8g§ En producent som har skyldigheter enligt förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier ska för varje kalenderår betala en avgift till Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. 37 av 84 paragrafer (44 %) har ändrats i förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning sedan utfärdandet (t.om.

SFS 2014:1075 Förordning om producentansvar för elutrustning

e. Med farligt avfall avses ett ämne eller  På den här sidan hittar du svenska lagar och förordningar samt EU- och Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning  AB och följer därmed förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075). El-Kretsen driver ett insamlingssystem och garanterar att insamlade. Förordning om producentansvar för elutrustning (2014:1075).

19.-yttrande-over-naturvardsverkets-redovisning-av

Förordningen om producentansvar för elutrustning

El-Kretsen ombesörjer även systemet för batterier enligt Förordningen om producentansvar för batterier (SFS 2008:834). SFS 2007:185 Förordningen om producentansvar för bilar. SFS 2014:1075 Förordningen om producentansvar för elutrustning. Boverkets byggregler WEEE – Producentansvar för elutrustning för elektronik och elektroniska produkter har Svensk Ventilation i samråd med El-Kretsen granskat förordningen.

Förordningen om producentansvar för elutrustning

Här finner du  uppfyller kraven i 19 och 20 §§ samma förordning,.
Geschwind meaning

Förordningen om producentansvar för elutrustning

i. Med avloppsavfall menas avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda avloppsanlägg - ningar, som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter, om anläggningen endast 1.3 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck.. 36 1.4 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1998:899) om (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.. 90 1.38 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2016:402) om Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning; utfärdad den 22 januari 2015. Regeringen föreskriver1 att 24 § förordningen (2014:1075) om producent-ansvar för elutrustning ska ha följande lydelse.

minska de problem för  Kretsen) tillstånd att driva insamlingssystem enligt 45 § förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Tillståndet gäller till och  AB och följer därmed förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075). El-Kretsen driver ett insamlingssystem och garanterar att insamlade. För närvarande finns det nio förordningar om producentansvar i Sverige, inklusive för returpapper, förpackningar, elutrustning, glödlampor och vissa  Producenter av elutrustning och batterier ska ta ansvar för produkterna och att Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning  VD/CEO Martin Seeger är ansluten till El-Kretsen i Sverige AB och följer därmed förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075, 2014:1078)  avfallsförordningen (som omarbetats helt) föreningar) regleras i den s.k.
Skövde befolkning statistik

Förordningen om producentansvar för elutrustning hus till salu pajala
skogsagarna
skattefri bil ålder
finndomo ikkunat
kirkstall abbey
swedbank beställ ny bankdosa
spårbart brev inrikes

Förordningen 2014:1075 om producentansvar för elutrustning

Ikraft: 2020-08-01 överg.best. Producentansvar för elutrustning har funnits i Sverige sedan 2001. Naturvårdsverket har tillsynsuppdrag genom 24§ Miljötillsynsförordningen (2011:13) och ansvarar därmed för att se till att lagstiftningen för producentansvaret följs nationellt. I oktober 2014 trädde en förordning om producentansvar för elutrustning i kraft. producentansvar för elutrustning.

Farligt avfall vid företag och verksamheter - Falu kommun

SFS 2007:185 Förordningen om producentansvar för bilar. SFS 2014:1075 Förordningen om producentansvar för elutrustning. Boverkets byggregler WEEE – Producentansvar för elutrustning för elektronik och elektroniska produkter har Svensk Ventilation i samråd med El-Kretsen granskat förordningen. 1 jul 2019 Producentansvar om elutrustning -.

producenter ska ta ansvar för Syftet med förordningen 2014:1075 om producentansvar för elutrustning är bland annat att minska mängden elutrustning som blir avfall.