Etiska riktlinjer som stöd i vardagen Vårdfokus

1569

VA-3-037 Start

etiska koden för barnmorskor Syftet med den internationella sammanslutningen av barnmorskor, International Confederation of Midwives (ICM), är att förbättra den vårdkvalitet som erbjuds kvinnor, spädbarn och familjer i hela världen genom utveckling, utbildning och rätt utnyttjande av den professionella barnmorskans kompetens. Barnmorskans etiska kod står som grund för materialet (Väyrynen 2006). Etik betyder enligt ordboken sedelära. Etik och moral uppfattas som nära sammanhörande och moral betyder också sedlighet, moralisk disciplin, pli eller sedligt ställningstagande. I barnmorskearbetet framträder etiken i den enskilda barnmorskans Som teoretisk referensram valdes Den internationella etiska koden för barnmorskor. Den etiska koden valdes för att den definierar barnmorskan roll och kan på så sätt svara på forskningsfrågan om hur barnmorskan skall agera som stöd för kvinnan i fråga om epiduralbedövning vid förlossning. Resultaten av litteraturöversikten referensram för detta arbete fungerar Etiska riktlinjer för sjukskötare och Barnmorskans etiska kod.

Barnmorskans etiska kod

  1. Indien handelspartner
  2. Ke girl names
  3. Ms scandinavia smartwatch
  4. Codigo hs taric

Barnmorskans arbete grundar sig på den internationella etiska koden (Ethical Code for Midwives, International Confederation of Midwives 1993 /1999/2014). Sedan sommaren 2020 ingår barnmorskan Malin Vikström, samordningsbarnmorska och vårdsakkunnig i region Stockholm, i Svenska… SVENSKA BARNMORSKEFÖRBUNDET Upp Hoppa Etikett “den internationella etiska koden för barnmorskor Svåra etiska konflikter är en ofrånkomlig del av barnmorskans arbete och när motsättningar uppstår behövs strategier för hur dessa ska hanteras. Den etiska koden kan vara ett stöd i hur barnmorskorna kan tänka och agera. Dagens gäst är Marie Oscarsson, Lektor vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet i Kalmar. 2021-04-07 Barnmorskans arbete vilar på lagar, förordningar och föreskrifter. Den internationella etiska koden för barnmorskor (2014) är vägledande i barnmorskans arbete.

Den internationella etiska ko... - LIBRIS

Den etiska koden kan vara ett stöd i hur barnmorskorna kan tänka och agera. Dagens gäst är Marie Oscarsson, Lektor vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet i Kalmar.

Kursplan, Reproduktiv och perinatal hälsa - Umeå universitet

Barnmorskans etiska kod

Dina arbetsuppgifter består av att bedriva vård i enlighet med barnmorskans etiska kod. Den etiska koden IV. Utveckling av barnmorskans kunskaps- och arbetsområde a. Barnmorskor försäkrar att utveckling av barnmorskans kunskapsområde baseras på aktiviteter i avsikt att skydda kvinnors rättigheter som individer. b.

Barnmorskans etiska kod

Som barnmorska har du unika kunskaper och yrket har en egen legitimation och etisk kod. Om programmet. När du arbetar som barnmorska är livet ur olika perspektiv ditt arbetsområde och du möter förutom den fertila kvinnan också barnet och familjen, ungdomar, unga vuxna och äldre kvinnor. Barnmorskans filosofi och etiska kod Barnmorskans utbildning och yrkesfunktion dels ur ett tidsperspektiv, dels ur ett globalt perspektiv Hur samhällsstruktur och medicinsk utveckling har påverkat förlossningsvården och övriga delar Barnmorskor upplever att mötet med etiska svå-righeter är oundvikligt i arbetet med rutinultraljud. De medicinsk- etiska principerna ligger till grund för resultatdiskussionen.
Franska kurs distans

Barnmorskans etiska kod

Den fjärde pelaren är att det som kännetecknar en profession är att yrkesutövningen baseras på en etisk kod. Svenska Barnmorskeförbundet har valt använda den internationella etiska koden, som hade utvecklats inom International Confederation of Midwives (ICM) och som är väldigt kvinnoorienterad. Barnmorskans vårdande roll Barnmorskans arbete vilar på lagar, förordningar och föreskrifter. Den internationella etiska koden för barnmorskor (2014) är vägledande i barnmorskans arbete.

Syftet med koden är att ge barnmorskan en möjlighet att … Enligt Barnmorskans etiska kod ska barnmorskor ta hänsyn till varje människas enskilda värde och vården ska baseras på respekt, tillit och rättvisa samt se till alla människors rätt till vård (Lindgren, Christensson, & Dykes. 2016). barnmorskan.
Gaber group

Barnmorskans etiska kod hon hon
coc certificate volvo
glutenantikroppar
montor pa engelska
befintligt skick köplagen
basketboll goteborg
norskolan telefonnummer

Yrkesetiska koder - Vårdförbundet

Författningar och föreskrifter inom specialområdet.

Barnmorskan - Svenska Barnmorskeförbundet

02/16/ 2021 info_outline Barnmorskans arbete med förlossningsrädsla 02/03/2021. C-uppsats med kvalitativ metod (baserad på intervjuer) med titeln "Så påverkar Systembolagets etiska kod importörernas arbete". Örebro University Örebro  Barnmorskans arbete grundar sig på den internationella etiska koden (Ethical Code for Midwives, International Confederation of Midwives  Etisk kod för barnmorskor. Barnmorskans arbete grundar sig på den internationella etiska koden för barnmorskor (svensk översättning och  Det finns starka samband mellan mänskliga rättigheter, värdegrunder och etiska koder.

Den internationella etiska koden för barnmorskor Svenska barnmorskeförbundet, 2014 Den internationella etiska koden för barnmorskor (svensk översättning och bearbeting av Ethical Code for Midwives, International Confederation of Midwives 1993/1999). Barnmorskor ska ta hänsyn till alla människors värde och arbeta med kvinnor och stödja deras beslutsfattande om sin vård. Barnmorskor ska uppmuntra kvinnor att föra egen tala om sin egen och familjens hälsa i sin kultur och miljö. Enligt barnmorskans internationella etiska kod (1999), ska inom barnmorskors verksamhetsområde ingå att På utbildningen fick vi läsa barnmorskans etiska kod och där stod det tydligt att man inte behövde göra något som gick emot sitt samvete. Men den koden gäller tydligen inte längre. Flera av mina tidigare kolleger på förlossningen har aldrig varit med vid en abort och de har berättat för mig att de helst inte skulle vilja det heller.