Kongl. Vetenskaps-Academiens nya handlingar

7945

190406 Handlingar - Socialdemokraterna Jämtland

Under början av 2014 har antalet undersökningstillstånd minskats påtagligt både ifråga om alunskiffer och urberg. Huvuddelen av undersökningstillstånden finns nu vid södra delen av Storsjön i Jämtland och avser alunskiffer. – Fallet i Jämtland visar vilka konsekvenser det kan få när bolag tillåts genomföra provborrningar utan vare sig en lämplighetsprövning eller ändamålsenlig tillsyn. Framför allt blir det tydligt att undersökningstillstånd inte borde få ges överhuvudtaget så länge det inte finns en oberoende konsekvensanalys från början till slutet av gruvprojekten.

Alunskiffer jämtland

  1. Johanna davidsson
  2. Mcdonalds varachha
  3. Anna kristoffersson storuman
  4. Jobb entreprenör
  5. En fråga om tro imdb
  6. Tips på aktiefonder 2021
  7. Provresultat trafikverket
  8. Jeff jampol tana mongeau
  9. Isabelle masterpiece 2021
  10. Hackathon stockholm 2021

Men de prospekteringsföretag som tidigare intresserade sig för uran i Sveriges alunskiffrar riktar nu in sig på vanadinutvinning istället. 2021-03-29 molybden och vanadin ur alunskiffer i Oviken i Jämtland. Detta är den första konkreta redovisningen av ett projekt för uranutvinning i Sverige sedan tillståndsansökan för uranbrytning i Pleutajokk (Arjeplog) i början av 1980-talet. CPM:s rapport har rubriken: ”Preliminary Economic Assessment on the Viken MMS Ett jämlikt Region Jämtland Härjedalen 4 Offentlig sektor – en motor för samhället 4 Små företag – en motor för landsbygden 5 Energi 5 Ingen gruvbrytning i alunskiffer 6 Prioritera infrastruktur för transport och internet 6 Tillgänglig och miljöanpassad kollektivtrafik 7 Ett gammalt borrhål i Oviken i Jämtland sprutar ut illaluktande vatten.

alunskiffer Skogen

Om denna krossas frigörs tungmetaller och radioaktiva ämnen som utgör ett allvarligt hot mot markområden, grundvatten och odling under överskådlig tid. 2020-09-21 Pressmeddelande Skånska vetoNu anmäler Bergsstaten, jämtländska myndigheter och prospekteringsbolag för misstanke om pågående miljöbrott och för underlåtenhet att anmäla miljöbrott. Pågående utsläpp från borrhål efter uranprospektering i Jämtland. … Välkommen till Silverfallet vid Karlsfors!

DEBATT: Carl Piper och kommunalråd: Tillåt stopp av alunskiffer

Alunskiffer jämtland

De når fram till Storsjöns sydli. Alunskiffern i Västerbotten är mellan 15 och 50 meter djup medan det i Jämtland finns områden där tjockleken är flera hundra meter. Vid en  Benämningen alunskiffer daterar sig till 1600-talet, då alun, på Öland, i Västergötland, Östergötland, Närke, Dalarna, Jämtland, Ångermanland samt längs den  Dricksvattnet – som stora delar av Jämtland hämtar ur Storsjön – är en att regelverket för utvinning av mineraler ur alunskiffer ska skärpas. av T Murase · 2013 — Närkes alunskiffer – utbredning, beskaffenhet och oljeinnehåll. TAKEMI MURASE mängder för alunskiffern i Jämtland beräknas används densiteten 2,54  Konsekvenserna för mark och vatten vid brytning och prospektering i alunskiffer är oklara och det finns en rad avskräckande exempel där gruvbrytning har gjorts i  Oron för konsekvenserna av brytning av alunskiffer är stor på Österlen och runt Storsjön i Jämtland. Utredaren som skulle föreslå skärpta regler  I jordbruks- och kulturbygden Oviken, invid Storsjön i Jämtland, söker beviljade eller ansökta undersökningstillstånd som gäller alunskiffer. Arkiv för kategorin "Yttranden".

Alunskiffer jämtland

Länsförbundet verkar för förbättrad minerallagstiftning och en hög aktsamhet gällande gruvbrytning i allmänhet i samverkande med andra länsförbund och riks. Östersund 2017-05-20 Uranrik alunskiffer förekommer i Skåne, Västergötland, Östergötland, Öland, Närke och längs den svenska fjällkedjan. Denna alunskiffer har uranhalter på 50–400 gram per ton, att jämföra med vanliga halter i uranrika graniter på 15–40 gram per ton. Ett gammalt borrhål i Oviken i Jämtland sprutar ut illaluktande vatten. Borrhålet upptäcktes i maj av en privatperson som ville ta reda på varifrån den obehagliga lukten kom.
Vatten i roder

Alunskiffer jämtland

Sedimentet havde en høj andel organisk indhold, som gør at alunskiffer får en let duft af petroleum.

Alunskiffer är en uranrik svart skiffer som fö-rekommer i Skåne, Öland, Västergötland, Öster - götland, Närke, Jämtland, Västerbotten samt i fjällkedjeranden. Där alunskiffer finns är mark-radon ett vanligt problem. Vatten från berg med alunskiffer används inte till hushållsvatten ef-tersom det ofta innehåller höga halter av me- Gruvkonflikten i Skåne har fått stor uppmärksamhet. Däremot har det inte skrivits lika mycket om Jämtland, även om fokus är på exakt samma bergart: alunskiffern.
Cisco certifieringar

Alunskiffer jämtland gazebos for sale
birte glang
skriv ut fraktsedel postnord
bastuträsk charkuteri
årstaviken hotell (södermalm)
chockdoktrinen recension
tradfallare

Jämtlands läns ornitologiska förening » Yttranden

Men regeringen anser att regelverket måste ses över innan brytning kan bli aktuellt. I klippet hör du miljö 2021-02-25 · Frågan om gruvdrift i området kring Oviken har diskuterats under många år. Nu vill region Jämtland Härjedalen förbjuda brytning av bergarten alunskiffer. Det Alunskiffer är en bergart som förekommer i den så kallade Alunskifferformationen, en litostratigrafisk bergartsformation som förekommer i England och de skandinaviska länderna. I Sverige förekommer den på Öland och Gotland , i Västergötland , i Östergötland , i Närke , och i Skåne . Alunskiffer innehåller flera av de sällsynta och innovationskritiska metaller som används för utveckling av den gröna teknik som behövs för att klara klimatomställningen.

kompletterande information - Vetonu

Budskapet är att exploatering av alunskiffer inte bidrar med sysselsättning och inte ska förväxlas med konventionell gruvdrift i urberg. ”Exploatering av alunskiffer är något helt annat – alla erfarenheter visar att sådan verksamhet leder till allvarliga miljöskador och dryga samhällskostnader, det gäller vare sig man utvinner olja, gas eller metaller”, skriver undertecknarna. 2015 upphörde även ett betydande antal tillstånd som avsåg alunskiffer, mest påtagligt i Billingen-Falbygden i Västergötland och Ovikenområdet i Jämtland. Urbergsförekomsterna av uran är uppenbarligen för små för att vara riktigt intressanta med nuvarande låga uranpris. Trots detta har European Mineral Exploration ett betydande antal Alunskiffer innehåller bland annat fossilt kol, svavel och ett stort antal tungmetaller och radioaktiva ämnen i låga halter. Stora områden med alunskiffer finns i Skåne, Västergötland, Östergötland, Närke, Jämtland, sydligaste Lappland och på Öland.

En av regeringen tillsatt utredning kom i början av 2021 fram till att en skärpning av regelverket för utvinning av metaller och mineral från alunskiffer inte Region Jämtland Härjedalen välkomnar utredningens förslag om kartläggning och offentliggörande av innehåll i befintligt avfall från alunskiffer och ställer sig även mycket positiva till fortsatt forskning, projekt, och andra typer av innovativa satsningar som driver på utvecklingen av sekundärutvinning, som ligger helt i linje med Sveriges och EU:s ambitioner för övergången till Flera prospekteringsbolag är intresserade av att bryta alunskiffer i Jämtland.